گروه مولفان آوای دانش

باسلام خدمت بازدید کنندگان محترم- گروه مولفان آوای دانش سعی می کند تا بهترین ها را ارئه دهد

گروه مولفان آوای دانش

باسلام خدمت بازدید کنندگان محترم- گروه مولفان آوای دانش سعی می کند تا بهترین ها را ارئه دهد

گروه مولفان آوای دانش
آخرین نظرات

این نام ها نویسندگان سایت ما می باشند

شما هم می  توانید نویسنده سایت ما باشید

با ار سال پلی کپی های خود به پست الکترونیکی :avadanesh@yahoo.com  می توانید یکی از نویسندگان ما باشید..


*سید امیرعلی نیّرزاده (مدیر سایت- نویسنده ی کلّ)

*علی اکبر باصفا ( دستیار مدیر 1)

*محمدحسین محمدی فر ( دستیار مدیر2)

امیر حسن شرافت (نویسنده)

پارسا صحرایی (کار های گرافیکی)                  

حسین فرهادی (ساخت پاورپونت)                        

مهدی مهترانی ( نویسنده پایه هفتم)